Home » » Cach chen ty gia ngoai te vao web

Cach chen ty gia ngoai te vao web

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 1 tháng 9, 2009 | 17:12


<iframe src="http://www.vietstock.com.vn/Transweb/tygia.htm" width="180" height="240" scrolling="yes" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>
<iframe
src="
http://www.vietstock.com.vn/Transweb/tygia.htm"
width="180" height="240" scrolling="yes"
frameborder="0" marginheight="0"
marginwidth="0"></iframe>

 
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét