Home » » Tao hieu ung vien cho anh Blogspot

Tao hieu ung vien cho anh Blogspot

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009 | 19:38

 1. Đăng nhập vào Blogger > Layout > Edit HTML (không cần Mở rộng Mẫu tiện ích).
 2. Tìm thẻ ]]></b:skin> và dán đoạn code này ngay trên nó :
  .pict{
      background-color: #F9F9F9;
      border: 1px solid #CCCCCC;
      padding: 3px;
      font: 11px Arial;
      margin-left: auto;
      margin-right: auto;
      }
  .pict img{
      border: 1px solid #CCCCCC;
      vertical-align:middle;
      margin-bottom: 3px;
      }
   3.Save lại template. Vậy là bạn đã thiết lập được hiệu ứng này.
  4.Để sử dụng hiệu ứng viền có kèm chú thích, bạn áp dụng cú pháp sau lên link ảnh:
   <div class="pict" style="width:Chiều rộng ảnh gốc + 2px;"><img src="Link ảnh"/>Chú thích</div>
  Để dễ hình dung hơn, mình sẽ đưa ra một cú pháp thử kèm theo demo :
  <div class="pict" style="width:252px;"><img src="http://i259.photobucket.com/albums/hh283/boy_proDX/Banner_Summer_2009.png"/><div style="text-align: center;">Blog Tin Học</div></div>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét