Home » » đóng cửa comment trong blogspot

đóng cửa comment trong blogspot

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2013 | 06:49

đóng cửa comment trong blogspot.
Thoi gian vừa rồi nhận được rất nhiều comment mang tính chất spam nên mình đã đóng của comment trên blogspot.
Chắc tới mình chuyển sang hệ comment khác.
Mình đã xóa hơn 3 nghìn commnet vô ích.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét