Home » » Hướng dẫn sử dụng Excel 2013

Hướng dẫn sử dụng Excel 2013

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013 | 04:56


I . Tài liệu :Read

II . Một số ví dụ :
A . Hàm VLOOKUP
( Chú ý : Hàm VLOOKUP chứ không phải VLOOPKUP nha các bạn, hình mình viết nhằm khi nào rãnh edit lại )
B.Hàm  HLOOKUP:C. Hàm INDEX:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét