Home » » Install Social-Engineer-Toolkit (Set) On Linux

Install Social-Engineer-Toolkit (Set) On Linux

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013 | 08:33

 Social-Engineer-Toolkit (Set) là gì thì mình không bít nha ! Các bạn tìm hiểu, mình chỉ hướng dẫn cách cài đặt lên Linux Mint 15 thôi .
Các bước thực hiện như sau :
1. chuyển quyền root
sudo -i

2. di chuyển con trỏ đến thư mục " opt"
cd /opt

3.  cài git ( nếu máy bạn chưa cài )
sudo apt-get install git

4. tải  Social-Engineer-Toolkit (Set) về máy :
git clone https://github.com/trustedsec/social-engineer-toolkit/ set/

5. chuyển con trỏ đến thư mục "set" trong "/opt/set/ "
cd /set/

6.  cài đặt
./setup.py install

7. Cài các gói sau :
sudo apt-get install ettercap
sudo apt-get install sendmail
sudo apt-get install openjdk-6-jd

8. mở file "set_config" trong  thư mục " /opt/set/config/ ", chỉ sửa lại vài thứ :

DEPLOY_OSX_LINUX_PAYLOADS=ON ( /OFF )

CUSTOM_LINUX_OSX_PAYLOAD=ON

ETTERCAP_INTERFACE=eth0 ( là kết nối internet của máy bạn, mặc đinh là eth0  )
.....................

8.  Chạy "Social-Engineer-Toolkit (Set)" :

 cd config
setoolkit


9. demo :

0 nhận xét:

Đăng nhận xét