Home » » Bạn đang sử dụng chương trình chống Virus nào ?

Bạn đang sử dụng chương trình chống Virus nào ?

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009 | 06:31

Đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình mà thôi , hiện nay mình đang sử dụng chương trình CMC Antivirus kết hợp với USB.Disk.Security ( dùng để chống virus USB , download http://www.mediafire.com/?mmzn2g2jmnu , sau khi cài đặt nhớ update dữ liệu mới nhất về nhe ) .

CMC Antivirus  đã vượt qua phép thử về bảo vệ hệ thống an toàn . Cách thử như sau , bạn copy toàn bộ dòng màu đỏ vào notepad và lưu với một tên bất kỳ với đuôi là exe . Ví dụ kiemtra.exe

X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H">X5O!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!$H+H*

Nếu chương trình chống Virus phát hiện ,cảnh báo và diệt thì chương trình đó bạn có thể sủ dụng . Mình đã thử với chương trình Microsoft Security Essentials thì chương trình này hoàn toàn không có tác dụng .

0 nhận xét:

Đăng nhận xét