Home » » Xóa bỏ cảnh báo của Windows Genuine Advantage

Xóa bỏ cảnh báo của Windows Genuine Advantage

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009 | 22:50

Gần đây, chức năng AutoUpdate của Windows đã tự động tải về cài đặt chương trình kiểm tra bản quyền của Microsoft tên là Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications (KB905474).
Nếu là phiên bản Windows không có bản quyền thì thường xuyên bị hiển thị cảnh báo mỗi khi bạn khởi động máy tính, không cho bạn tiếp tục tải xuống các upgrade nữa và liên tục đưa ra lời nhắc nhở bạn nên đang ký Windows Genuine Advantage để có được key hợp pháp cho HĐH bạn đang sử dụng.
Xóa một số file và chỉnh sửa registry theo các bước sau:
Restart máy vào chế độ Safe Mode (trong quá trình khởi động, nhấn F8 rồi chọn Safe Mode).
Vào Windows/System32 rồi xóa các file: wgtray.exe, wgalogon.dll, legitcheckcontrol.dll (nhấn Shift+del để xóa
hẳn). Vào Windows\System32\dllcache để xóa các file: wgtray.exe, wgalogon.dll.
Vào Start > Run, gõ regedit.
Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ WindowsNT \ Current Version \Winlogon \ Notfty, xóa folder Wgalogon (click chuột phải lên folder rồi chọn delete).
Tìm HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ Current Version \ Uninstall, xóa folder WgaNotify.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét