Home » , » Các mã lệnh đế chế - Code Cheat AOE

Các mã lệnh đế chế - Code Cheat AOE

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013 | 02:57

Các mã lệnh trong đế chế - AOE

Các mã lệnh đế chế - Code Cheat AOE.Các mã lệnh trong đế chế - AOE - Tổng hợp tất cả các mã lệnh trong đế chế -Tổng hợp tất cả các mã lệnh trong  AOE. Lệnh đế chế tổng hợp


Các mã lệnh trong đế chế - AOE

Mã thịt - mã thực trong đế chế
PEPPERONI PIZZA Xin 1000 lương thực (quá xưa)

Mã vàng trong đế chế
COINAGE Xin 1000 vàng

Mã gỗ trong đế chế
WOODSTOCK Xin 1000 gỗ

Mã đá trong đế chế
QUARRY Xin 1000 đá
PHOTON MAN Lính nguyên tử bắn laze

Mã mã điều khiển thú trong đế chế
GAIA Bạn điều khiển được thú vật (khá vui, tuy nhiên sẽ không điểu khiển được người nữa)

HARI KARI Tự huỷ diệt

Mã thuyền bắn đá đi trên đất liền trong đế chế
FLYING DUTCHMAN Thuyền bắn đá đi trên đất liền siêu mạnh

Mã bản đồ sáng
NO FOG Bản đồ sáng

Mã làm nhanh trong đế chế
STEROIDS Xây nhanh, hái hoa quả nhanh, đào vàng, chặt gỗ nhanh, đào đá nhanh, nói chung là tất cả đều nhanh trừ làm ruộng xây nhà, sửa nhà, thuyền và ... đánh nhau.

Mã xin ô tô trong đế chế
BIGDADDY Ô tô thể thao bắn súng ĐEN (cực mạnh)
BIG MOMMA Ô tô thể thao bắn súng TRẮNG (cực mạnh)
BIG MOMMA Ô tô thể thao bắn tên lửa
POW Trẻ em đi xe đạp 3 bánh bắn súng ngắn
POW DUCKIEN Trẻ em cực mạnh

STORMBILLY Robot Zug 209 cực mạnh với tốc độ ánh sáng (sản phẩm của Thế Kỷ 5040 ^^)

CONVERT THIS! Phù thuỷ chiến cực mạnh (tốc độ di chuyển ngang ô tô đen)

KING ARTHUR Chuyển hết đại bàng trên bản đồ thành rồng

GRANTLINKSPENCE Động vật trên bản đồ cực khoẻ và nhanh (rất khó săn bắn)

DIEDIEDIE Tất cả đối thủ chết hết

RESIGN Thua luôn

REVEAL MAP Bản đồ đầy đủ

KILLX Giết bot X (máy chủ)

HOMERUN Chiếm luôn nhà của đối phương, tác dụng như phù thuỷ

BIG BERTHA Cẩu đá cực mạnh

ICBM Giúp xe bắn tên (zip) bắn xa thêm +100 (tầm xa full ^^ +99)

HOYOHOYO Giúp phù thuỷ nhanh hơn và khoẻ hơn (1000 máu)

DARK RAIN Cung A biến thành cây (máu và tầm xa đều tăng) - tuy nhiên quân địch vẫn phát hiện ra ^^

BLACK RIDER Ngựa cung C chết biến thành bắn đá (ngựa C 2 đời)

UPSIDFLINTMOBILE Ngựa cung (ngựa R) chạy và bắn cực nhanh

MEDUSA Nông dân chết --> ngựa cung --> cẩu đá (Nông dân 3 đời)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét