Home » » Menu đa cấp với CSS3 cho Web - Blog

Menu đa cấp với CSS3 cho Web - Blog

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 2 tháng 7, 2013 | 20:00

  Bài này mình hương dẫn bạn tạo menu da cấp giống blog của mình chỉ dùng CSS không dùng jQuery mà mình thấy vẫn đẹp.
 1. Web: bạn nên tạo 2 file để khi nào cần chỉnh sửa thị dễ thực hiện  :

CSS :
body {
font: normal .8em/1.5em Arial, Helvetica, sans-serif;
background: #ebebeb;
width: 900px;
margin: 100px auto;
color: #666;
}
a {
color: #333;
}
#nav {
margin: 0;
padding: 7px 6px 0;
line-height: 100%;
border-radius: 2em;

-webkit-border-radius: 2em;
-moz-border-radius: 2em;

-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);

background: #8b8b8b; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#a9a9a9', endColorstr='#7a7a7a'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#00CC66), to(#7a7a7a)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #a9a9a9,  #7a7a7a); /* for firefox 3.6+ */

border: solid 1px #6d6d6d;
}
#nav li {
margin: 0 5px;
padding: 0 0 8px;
float: left;
position: relative;
list-style: none;
}
/* main level link */
#nav a {
font-weight: bold;
color: #e7e5e5;
text-decoration: none;
display: block;
padding:  8px 20px;
margin: 0;
-webkit-border-radius: 1.6em;
-moz-border-radius: 1.6em;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .3);
}
/* main level link hover */
#nav .current a, #nav li:hover > a {
background: #d1d1d1; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ebebeb', endColorstr='#a1a1a1'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#66CC00), to(#a1a1a1)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #ebebeb,  #a1a1a1); /* for firefox 3.6+ */

color: #444;
border-top: solid 1px #f8f8f8;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .2);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .2);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .2);
text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .8);
}
/* sub levels link hover */
#nav ul li:hover a, #nav li:hover li a {
background: none;
border: none;
color: #666;
-webkit-box-shadow: none;
-moz-box-shadow: none;
}
#nav ul a:hover {
background: #0399d4 !important; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#04acec', endColorstr='#0186ba'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#66CC00), to(#0186ba)) !important; /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #04acec,  #0186ba) !important; /* for firefox 3.6+ */

color: #fff !important;
-webkit-border-radius: 0;
-moz-border-radius: 0;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .1);
}
/* level 2 list */
#nav ul {
background: #ddd; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#cfcfcf'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#3D3D3D), to(#cfcfcf)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #fff,  #cfcfcf); /* for firefox 3.6+ */

display: none;
margin: 0;
padding: 0;
width: 185px;
position: absolute;
top: 35px;
left: 0;
border: solid 1px #b4b4b4;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .3);
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .3);
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .3);
}
/* dropdown */
#nav li:hover > ul {
display: block;
}
#nav ul li {
float: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
#nav ul a {
font-weight: normal;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, .9);
}
/* level 3+ list */
#nav ul ul {
left: 181px;
top: -3px;
}
/* rounded corners for first and last child */
#nav ul li:first-child > a {
-webkit-border-top-left-radius: 9px;
-moz-border-radius-topleft: 9px;
-webkit-border-top-right-radius: 9px;
-moz-border-radius-topright: 9px;
}
#nav ul li:last-child > a {
-webkit-border-bottom-left-radius: 9px;
-moz-border-radius-bottomleft: 9px;
-webkit-border-bottom-right-radius: 9px;
-moz-border-radius-bottomright: 9px;
}
/* clearfix */
#nav:after {
content: ".";
display: block;
clear: both;
visibility: hidden;
line-height: 0;
height: 0;
}
#nav {
display: inline-block;
}
html[xmlns] #nav {
display: block;
}
* html #nav {
height: 1%;
}

HTML:

<body>
    <div>
    <ul id="nav">
<li class="current"><a href="http://toantinit.blogspot.com/">Home</a></li>
<li><a href=""> Mathematics </a>
<ul>
             <li><a href="">Elementary</a>
     <ul>
<li><a href="">Number natural</a></li>
<li><a href=""> Number fraction</a></li>
<li><a href="">The total signal</a></li>
<li><a href="">The total ratio</a></li>
     </ul>
    </li>
    <li><a href="">High School</a>
<ul>
 <li><a href="">Design Wall</a></li>
</ul>
     </li>
    <li><a href="">College University
</a></li>
   <li><a href="">Discrete Mathematics</a></li>
</ul>
</li>


<li><a href="#"> Informatics </a>
   <ul>
     <li><a href="#">Office</a>
<ul>
 <li><a href="#">MS Word</a></li>
  <li><a href="#">MS Excel</a>
                    <li><a href="#">MS Access</a></li>
                     <li><a href="#">MS </a>
   <ul> <li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
  </ul>
 </li>
</li></ul>
</li>
             <li><a href="#">Programming C++</a></li>
        <li><a href="#">Programming Java</a></li>
<li><a href="#">Design Web</a></li>
<li><a href="#">Network Security</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">About</a></li>
<li><a href="#">Contact Us</a></li>
</ul>
</div>
</body>

2. Blog : bạn đăng nhập vào blog, vào phần chỉnh sửa mẫu và tìm đến đoạn </head> , chèn đoạn code css sau vào trước nó :
body {
font: normal .8em/1.5em Arial, Helvetica, sans-serif;
background: #ebebeb;
width: 900px;
margin: 100px auto;
color: #666;
}
a {
color: #333;
}
#nav {
margin: 0;
padding: 7px 6px 0;
line-height: 100%;
border-radius: 2em;

-webkit-border-radius: 2em;
-moz-border-radius: 2em;
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .4);

background: #8b8b8b; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#a9a9a9', endColorstr='#7a7a7a'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#00CC66), to(#7a7a7a)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #a9a9a9,  #7a7a7a); /* for firefox 3.6+ */

border: solid 1px #6d6d6d;
}
#nav li {
margin: 0 5px;
padding: 0 0 8px;
float: left;
position: relative;
list-style: none;
}
/* main level link */
#nav a {
font-weight: bold;
color: #e7e5e5;
text-decoration: none;
display: block;
padding:  8px 20px;
margin: 0;
-webkit-border-radius: 1.6em;
-moz-border-radius: 1.6em;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .3);
}
/* main level link hover */
#nav .current a, #nav li:hover > a {
background: #d1d1d1; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ebebeb', endColorstr='#a1a1a1'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#66CC00), to(#a1a1a1)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #ebebeb,  #a1a1a1); /* for firefox 3.6+ */

color: #444;
border-top: solid 1px #f8f8f8;
-webkit-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .2);
-moz-box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .2);
box-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .2);
text-shadow: 0 1px 0 rgba(255, 255, 255, .8);
}
/* sub levels link hover */
#nav ul li:hover a, #nav li:hover li a {
background: none;
border: none;
color: #666;
-webkit-box-shadow: none;
-moz-box-shadow: none;
}
#nav ul a:hover {
background: #0399d4 !important; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#04acec', endColorstr='#0186ba'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#66CC00), to(#0186ba)) !important; /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #04acec,  #0186ba) !important; /* for firefox 3.6+ */

color: #fff !important;
-webkit-border-radius: 0;
-moz-border-radius: 0;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(0, 0, 0, .1);
}
/* level 2 list */
#nav ul {
background: #ddd; /* for non-css3 browsers */
filter:  progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#ffffff', endColorstr='#cfcfcf'); /* for IE */
background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#3D3D3D), to(#cfcfcf)); /* for webkit browsers */
background: -moz-linear-gradient(top,  #fff,  #cfcfcf); /* for firefox 3.6+ */

display: none;
margin: 0;
padding: 0;
width: 185px;
position: absolute;
top: 35px;
left: 0;
border: solid 1px #b4b4b4;
-webkit-border-radius: 10px;
-moz-border-radius: 10px;
border-radius: 10px;
-webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .3);
-moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .3);
box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, .3);
}
/* dropdown */
#nav li:hover > ul {
display: block;
}
#nav ul li {
float: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
#nav ul a {
font-weight: normal;
text-shadow: 0 1px 1px rgba(255, 255, 255, .9);
}
/* level 3+ list */
#nav ul ul {
left: 181px;
top: -3px;
}
/* rounded corners for first and last child */
#nav ul li:first-child > a {
-webkit-border-top-left-radius: 9px;
-moz-border-radius-topleft: 9px;
-webkit-border-top-right-radius: 9px;
-moz-border-radius-topright: 9px;
}
#nav ul li:last-child > a {
-webkit-border-bottom-left-radius: 9px;
-moz-border-radius-bottomleft: 9px;
-webkit-border-bottom-right-radius: 9px;
-moz-border-radius-bottomright: 9px;
}
/* clearfix */
#nav:after {
content: ".";
display: block;
clear: both;
visibility: hidden;
line-height: 0;
height: 0;
}
#nav {
display: inline-block;
}
html[xmlns] #nav {
display: block;
}
* html #nav {
height: 1%;
}

Sau đó bạn vào phần bố cục, chọn thêm phần tử, thêm Java Script và chèn đoạn code sau vào :
<div>
    <ul id="nav">
<li class="current"><a href="http://toantinit.blogspot.com/">Home</a></li>
<li><a href=""> Mathematics </a>
<ul>
             <li><a href="">Elementary</a>
     <ul>
<li><a href="">Number natural</a></li>
<li><a href=""> Number fraction</a></li>
<li><a href="">The total signal</a></li>
<li><a href="">The total ratio</a></li>
     </ul>
    </li>
    <li><a href="">High School</a>
<ul>
 <li><a href="">Design Wall</a></li>
</ul>
     </li>
    <li><a href="">College University
</a></li>
   <li><a href="">Discrete Mathematics</a></li>
</ul>
</li>


<li><a href="#"> Informatics </a>
   <ul>
     <li><a href="#">Office</a>
<ul>
 <li><a href="#">MS Word</a></li>
  <li><a href="#">MS Excel</a>
                    <li><a href="#">MS Access</a></li>
                     <li><a href="#">MS </a>
   <ul> <li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
  </ul>
 </li>
</li></ul>
</li>
             <li><a href="#">Programming C++</a></li>
        <li><a href="#">Programming Java</a></li>
<li><a href="#">Design Web</a></li>
<li><a href="#">Network Security</a>
<ul>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
<li><a href="#">Sub-Level Item</a></li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li><a href="#">About</a></li>
<li><a href="#">Contact Us</a></li>
</ul>
</div>

3. Demo :


0 nhận xét:

Đăng nhận xét