Home » » Cách tích hợp Unikey nhiều kiểu gõ cho Unikey

Cách tích hợp Unikey nhiều kiểu gõ cho Unikey

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013 | 12:12

Khi một máy tính được sử dùng cho nhiều người, mỗi người lại thạo 1 kiểu gõ, để không phải chuyển đổi giữa các kiểu gõ, ta tổng hợp nhiều kiểu gõ thành một kiểu tổ hợp.
Video demo tổng hợp 2 kiểu gõ Telex, VNI thành một kiểu .
Link:http://www.youtube.com/watch?v=XJ9MeuAQpvg&feature=youtu.be

0 nhận xét:

Đăng nhận xét