Home » » code blogspot trở về đầu trang

code blogspot trở về đầu trang

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013 | 09:16

Hiệu ứng trở về đầu trang - scroll Top jquery đơn giản
Hiệu ứng scroll top ta thường thấy xuất hiện ở 1 số trang web có nội dung dài -khiến người lướt web phải lăn mouse 3 hay dùng trỏ chuột kéo thanh scroll bar rất bất tiện .

Hôm nay KHÁM PHÁ BLOGSPOT chia sẻ một code blogspot rất hay, và chạy nhẹ nhàng uyển chuyển tới các bạn

Khi sử dụng hiệu ứng jquery scroll top sẽ giúp người dùng trở về ngay đầu trang - tránh làm mất thời gian - nút bấm scroll top sẽ xuất hiện thi nội dung trang web được
1- Thêm phần script
<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>
<script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){

        $(window).scroll(function(){
            if ($(this).scrollTop() > 100) {
                $('.scrollup').fadeIn();
            } else {
                $('.scrollup').fadeOut();
            }
        });

        $('.scrollup').click(function(){
            $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, 'slow');
            return false;
        });

    });
</script>

2- Thêm phần style của nút lên
<style>
    .scrollup{
    width:40px;
    height:40px;
    opacity:1;
    position:fixed;
    bottom:20px;
    right:10px;
    display:none;
    text-indent:-9999px;
    background:#333333 url('http://icons.iconarchive.com/icons/troyboydesign/delightful-zodiac/128/Snake-icon.png') no-repeat;
}
</style>

các bạn có thể thay bằng hình ảnh khác cho phù hợp với trang web http://icons.iconarchive.com/icons/troyboydesign/delightful-zodiac/128/Snake-icon.png
3- Giờ để xuất hiện cái nút đi lên đó bạn hãy đặt trong thẻ body để tiện bạn có thể đặt trước
<a href="#" class="scrollup">Scroll</a>
</body>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét