Home » » code blogspot đếm ngược thời gian

code blogspot đếm ngược thời gian

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013 | 09:49

Bạn đang tìm CODE ĐẾM NGƯỢC THỜI GIAN JQUERY để áp dụng cho blogspot


Xem thêm :
code blogspot trở về đầu trang

code blogspot lấy bài viết liên quan theo lableVới thủ thuật code blogspot nhỏ dưới đây bạn sẽ nhanh chóng áp dụng thành công cho blogspot của bạn

Để đếm lùi đến 1 sự kiện hoặc ra mắt sắp đến hiển thị thời gian thông báo trên trang web sẽ dễ dàng hơn với jquery rất nổi bậtB1 chèn link thư viện jquery

<script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.6.1/jquery.min.js' type='text/javascript'></script>

B2 chèn link mã jquery

<script src="http://webvn20.googlecode.com/files/count.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script>
<script type="text/javascript" charset="utf-8">
 $(function() {
 // ***** thay 2011/01/01 là năm  tháng ngày *************************     
 $('div#clock').countdown("2012/1/1" , function(event) {
 var $this = $(this);
 switch(event.type) {
 case "seconds":
 case "minutes":
 case "hours":
 case "days":
 case "weeks":
 case "daysLeft":
 $this.find('span#'+event.type).html(event.value);
 break;
 case "finished":
 $this.hide();
 break;
 }
 });
 });
</script>
B3 style cho đếm ngược
<style>
#clock{
float:left;
width:400px;
height:50px;
border:1px #000000 solid;
}
.block{
float:left;
height:10px;
width:70px;
}
</style>


 B4 hiển thị ở đâu thì thay đổi style và chèn code sau vào

 <div id="clock">
            <div class="block"><span id="weeks"></span> Tuần</div>
            <div class="block"><span id="daysLeft"></span> Ngày</div>
            <div class="block"><span id="hours"></span> Giờ</div>
            <div class="block"><span id="minutes"></span> Phút</div>
            <div class="block"><span id="seconds"></span> Giây</div>
                   <br/> <div>  <span >Là Đến Tết</span></div>
        </div>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét