Home » » Đếm tổng số comment trong Google Blogger

Đếm tổng số comment trong Google Blogger

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Hai, 6 tháng 10, 2008 | 16:06

image

Khi trang blog của bạn có nhiều comment , bạn muốn cho mọi người biết tổng số comment trong blog bạn là bao nhiêu , hãy copy đoạn code dưới đây và dán vào blog để làm điều đó .

<script style="text/javascript">
function showcommentscount(json) {
document.write( ' Tổng số comment : ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10) );
}

</script>

<script src="http://tên-blog-của-bạn.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json-in-script&callback=showcommentscount"></script>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét