Home » » Chèn Google Translate bằng biểu tượng cờ các quốc gia vào blog

Chèn Google Translate bằng biểu tượng cờ các quốc gia vào blog

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2008 | 01:23

image

Lần trước đã giới thiệu với các bạn Code chèn Google Translate vào blog nhưng không có hiển thị cờ các quốc gia , lần này tôi xin giới thiệu đến các bạn code chèn Google Translate có hiển thị các quốc gia ( code này chỉ dành cho các trang blog viết bằng Tiếng Việt thôi )

Lưu ý : bạn phải sửa tất cả những dòng http://thantoc.blogspot.com thành địa chỉ trang web/blog của bạn

<form action="http://www.google.com/translate_p" style="margin: 0pt; padding: 0pt;">
<script type="text/javascript">
<!--
document.write ("<input name='u' value='"+location.href+"' type='hidden' />") //-->
function return_main_translate(){
var myString = document.location.href;
var mySplitResult = myString.split("&u=");
var url = mySplitResult[1].split("&usg=");
window.location = unescape(url[0]);
}
function return_home_page(){
window.location = "http://thantoc.blogspot.com";
}
</script>
<input value="http://thantoc.blogspot.com" name="u" type="hidden"/><noscript>
<input value="http://thantoc.blogspot.com" name="u" type="hidden"/></noscript>
<input value="vi" name="hl" type="hidden"/>
<input value="UTF8" name="ie" type="hidden"/>
<input value="" name="langpair" type="hidden"/>
<input

value="vi|en"

title="Translate this page to English" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value"

src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/UnitedKingdom.png" align="absbottom" type="image"/>
<input

value="vi|fr" src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/France.png"

title="Translate this page to France" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value" align="absbottom" type="image"/>
<input

value="vi|zh-CN" src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/China.png"

title="Translate this page to Chinese" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value" align="absbottom" type="image"/>
<input

value="vi|de" src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/Germany.png"

title="Translate this page to Germany" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value" align="absbottom" type="image"/>
<input

value="vi|ko" src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/SouthKorea.png"

title="Translate this page to Korean" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value" align="absbottom" type="image"/>
<input

value="vi|es" src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/Spain.png"

title="Translate this page to Spain" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value" align="absbottom" type="image"/>
<input

value="vi|ru"

title="Translate this page to Russian" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value"

src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/RussianFederation.png" align="absbottom" type="image"/>
<input

value="vi|zh-TW" src="http://i442.photobucket.com/albums/qq150/nhatlinh2605/Taiwan.png"

title="Translate this page to Taiwan" name="langpair" onclick="this.form.langpair.value=this.value" align="absbottom" type="image"/>

</form>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét