Home » » Thêm "Thêm Tiện ích (Add a Page Element ) vào Header

Thêm "Thêm Tiện ích (Add a Page Element ) vào Header

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Hai, 27 tháng 10, 2008 | 18:50

image

Khi thêm một Thêm Tiện ích (Add a Page Element ) vào Header , bạn có thể thêm các menu hoặc thêm các banner vào blog dễ dàng .

Trước tiên vào Bố Cục > Chỉnh sửa HTML > chọn Mở Rộng Mẫu Tiện ích ( nhớ Tải xuống Mẫu đầy đủ trước khi thực hiện đề phòng trường hợp bị lỗi )

 

Bạn tìm 1 trong 3 đoạn code sau :

1 : <b:section class='header' id='header' showaddelement='no'>

2 : <b:section id='headerwrapper' maxwidgets='1' showaddelement='no'>

3 : <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'>

Đối với đoạn code 1 : <b:section class='header' id='header' showaddelement='no'> sửa lại thành <b:section class='header' id='header' showaddelement='yes'>Đoạn code 2 : <b:section id='headerwrapper' maxwidgets='1' showaddelement='no'> sửa lại thành <b:section id='headerwrapper'  showaddelement='yes'>Đoạn code 3 : <b:section class='header' id='header' maxwidgets='1' showaddelement='no'> sửa lại thành <b:section class='header' id='header'  showaddelement='yes'> Lưu ý : Nếu bạn vẫn không tìm thấy 1 trong 3 đoạn code trên thì hãy để ý các đoạn code của phần header thường có id='header' và showaddelement='no' hãy tìm đoạn code tương tự như vậy .


0 nhận xét:

Đăng nhận xét