Home » » Code chèn giá vàng và ngoại tệ ( lấy từ ngân hàng eximbank )

Code chèn giá vàng và ngoại tệ ( lấy từ ngân hàng eximbank )

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2008 | 02:10

image

Code :

trong đó

width : chiều rộng của frame

height : chiều cao của frame

scrolling="yes" : hiện thanh cuộn , chọn no : không hiện thanh cuộn

1 . Chèn giá vàng :

<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.eximbank.com.vn/vietnam/gold.aspx" frameborder="0" width="350" scrolling="yes" height="250"></iframe>


2. Code chèn giá ngoại tệ :


<iframe marginwidth="0" marginheight="0" src="http://www.eximbank.com.vn/vietnam/exchange.aspx" frameborder="0" width="350" scrolling="yes" height="350">

0 nhận xét:

Đăng nhận xét