Home » » Chèn công cụ xem trước một link liên kết vào blog

Chèn công cụ xem trước một link liên kết vào blog

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008 | 03:18

image Một số trang web khi bạn rê chuột vào phần liên kết thì nó sẽ hiện ra một hình thu nhỏ của website (Website Thumbnail ) chứa liên kết đó, với Goole Blogger bạn cũng có thể làm tương tự như vậy . Sau đây là một số code xem trước Website mà tôi đã làm sẵn cho các bạn sử dụng , bạn có thể vào các trang đó để chỉnh sửa lại :
Vào Trình Bày > Phần Tử Trang > Thêm Tiện Ích > HTML/JavaScript và dán đoạn code vào
hoặc vào Bố Cục > Chỉnh sửa HTML và dán ngay trên thẻ </body>
1 .Tại websnapr.com ( giao diện rất đẹp nhưng phải đăng ký một tài khoản ):
code :
<script src="http://bubble.websnapr.com/B7m0AUi77rRw/sah/" type="text/javascript"></script>


2 . Tại iwebtool.com ( không cần đăng ký )


code :<script language="javascript" src="http://thumbnails.iwebtool.com/src.js?border=004891" type="text/javascript"></script>


3 . Tại snap.com : ( cần đăng ký )


Với trang web này bạn cần đăng ký tài khoản và đăng ký thêm website của bạn vào thì mới hoạt động được , đăng ký tại đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét