Home » » Chèn Google Talk vào blog

Chèn Google Talk vào blog

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Hai, 3 tháng 11, 2008 | 21:02


Cách 1 : chèn biểu tượng , khi nhấp vào biểu tượng sẽ có một cửa số popup hiện ra .

image

( biểu tượng Google Talk )

Bạn hãy thêm một cái HTML/Javascript và chèn đoạn code dưới đây vào :

<script src="http://talkgadget.google.com/talkgadget/button"></script>
Cách 2 : chèn frame vào luôn :code :image
<iframe width="234" frameborder="0" src="http://talkgadget.google.com/talkgadget/client?fid=gtalk0&relay=http%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fig%2Fifpc_relay" height="400"></iframe>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét