Home » » Đếm tổng số bài viết trong blog của bạn

Đếm tổng số bài viết trong blog của bạn

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2008 | 01:35

Code này dùng để đếm số bài viết hiện có trong blog của bạn , áp dụng code này để cho người đọc có thể biết tổng số bài viết trong blog bạn .
chỉ áp dụng cho Google Blogger .
<script style="text/javascript">
function showcommentscount(json) {
document.write( ' Tổng số bài viết trong blog : ' + parseInt(json.feed.openSearch$totalResults.$t,10) );
}

</script>

<script src="http://tênblogcủabạn.blogspot.com/feeds/posts/default?alt=json-in-script&callback=showcommentscount"></script>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét