Home » » CCleaner Professional 4.09.4471 - Phần mềm Dọn Rác Và Tối Ưu Hóa Máy Tính

CCleaner Professional 4.09.4471 - Phần mềm Dọn Rác Và Tối Ưu Hóa Máy Tính

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Năm, 19 tháng 12, 2013 | 04:41

CCleaner Là Phần Mềm giúp các bạn dọn sạch rác và các giá trị regestry để Tối ưu hóa máy tính của bạn.
Ccleaner sẽ giúp loại bỏ những tập tin không sử dụng trên hệ thống để Windows chạy nhanh hơn và giải phóng không gian đĩa cứng có giá trị. Hơn nữa, công cụ còn dọn dẹp những dấu vết hoạt động trực tuyến của bạn như lịch sử Internet. Ngoài ra, công cụ còn chứa tính năng dọn dẹp registry. CCleaner hoạt động nhanh chóng và không chứa spyware, adware.

CCleaner Professional 4.09.4471 - Phần mềm Dọn Rác Và Tối Ưu Hóa Máy Tính

Những Điểm mới Trong Bản 4.09

- Added Google Chrome v32 cleaning and startup management.
- Added individual cookie cleaning from Cookies screen.
- Improved Internet Explorer 11 DOMStore cleaning.
- Added Shutdown after cleaning option.
- Improved Live Monitoring notifications (CCleaner Professional only).
- Added Alcohol 52%, The Bat and Nero 14 Platinum HD cleaning.
- Improved Camfrog Video Chat, Alcohol 120%, Adobe Fireworks 6.0, Nero 12 Platinum HD Suite, Nero Video 11 and eMule cleaning.
- Minor GUI improvements.
- Minor bug fixes

Hưỡng Dẫn Kích Hoạt

Các bạn Tải Về Tại Đây 

Và kích hoạt với tên 

Name: Piriform Team
-------------------------
License key: C2AA-EGSZ-N7IU-R26I-YTGC


0 nhận xét:

Đăng nhận xét