Home » » Pascal

Pascal

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013 | 21:20

I. Gới thiệu :
II. Nội dung :
III. Bài tập:

Bài tập 1 : Viết chương trình in dòng chữ " Xin chao" ra mà hình
a. chạy tập tin TPX.exe ( bản không cài đặt ) , nhấp OK .

b. Trong cửa sổ, gõ các dòng sau:
Program HelloWorld;
Uses CRT;
Begin
  Writeln ('Xin chao');
 Write ('Nhap phim Enter de ket thuc !');
Readln;
End.
c. lưu file : Menu Flie ->Save (Crtl +F2) -> gõ tên vào khung ->Ok
d. Xem kết quả : vào menu  Run->Run ( Crtl + F9 )

e. kết thúc chương trình : nhấp phím bất kỳ ( Enter chẳn hạn ).


Bài tập 2 : Tạo file mới , save .

Bài tập 3: Mở flie -> Menu file ->Open -> chọn file cần mở -> Open
Tài Liệu : https://docs.google.com/file/d/0B6JhErFMAx7sQ3RuQW5XTmJBRFU/edit

0 nhận xét:

Đăng nhận xét