Home » » Lợi Ích Của Việc Sử Dụnng Proxy

Lợi Ích Của Việc Sử Dụnng Proxy

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013 | 02:12

Chắc Các Bạn đã từng nghe mọi người  người khác thảo luận về việc sử dụng một proxy để bỏ qua các bộ lọc web tại nơi làm việc , hoặc để duyệt internet nặc danh , nhưng tự hỏi nếu một proxy sẽ thực sự thể là hữu ích cho bạn hay không

Vậy Hôm nay Chúng ta sẽ xem lợi ích của việc xử dụng 1 proxy có thể mang đến cho bạn như thế nào ???


 Hình ảnh Dưới là mô tả cách thức truy cập Internet mà không thông qua proxy


 • Không sử dụng Proxy người ta biết IP bên ngoài của bạn(là một phần của thông tin về bạn) , Người ta có thể dò ra địa chỉ đúng hoặc gần đúng của bạn .
 • Không sử dụng Proxy người ta biết các tập tin cookie mà bạn có trong máy tính của bạn khi truy cập Website 
 • Không sử dụng Proxy người ta  biết những gì trình duyệt bạn đang sử dụng và những gì bạn đã cài đặt plugin . Mỗi khi bạn truy cập vào một trang web , trình duyệt của bạn sẽ gửi chuỗi User Agent có thể được sử dụng để xác định một trình duyệt , phiên bản của nó , phiên bản hệ điều hành, và phần mở rộng trình duyệt đôi khi cài đặt.
 • Không sử dụng Proxy người ta có thể  biết nơi bạn đang đến từ đâu. Một giới thiệu HTTP ( sic! ) được gửi mỗi khi bạn nhấn vào liên kết . Về cơ bản , khi bạn di chuyển từ một trang web khác , trang web mục tiêu sẽ biết địa chỉ URL hoặc trang web trước đó .
Chúng ta có thể thử để ngăn chặn các tập tin cookie , UAS , và tham chiếu trong trình duyệt của bạn , Tuy nhiên  có nhiều chương trình sử dụng HTTP. Hầu hết trong sốc húng sẽ không cho phép bạn làm xáo trộn với các thiết lập như vậy. Đó là nơi mà chúng ta có thể sử dụng một proxy :


Hình ảnh dưới thể hiện sử dụng internet có thông qua Proxy

Bây giờ tất cả lưu lượng truy cập mạng của Chúng là đi qua proxy và nó có thể thay đổi nó :


 • Proxy có thể thay thế các chuỗi User Agent với một số chuỗi vô nghĩa hoặc loại bỏ các dẫn đến nhiều.
 • Proxy có thể chấp nhận tất cả các cookie , nhưng không truyền cho bạn , hoặc nó có thể ngăn chặn chúng hoàn toàn.
 • Proxy có thể giúp bạn giấu đi địa chỉ IP của bạn
 • Một proxy có thể được thiết lập để toàn hệ thống làm việc , vì vậy chương trình sẽ không thể bỏ qua nó .
 • Ngoài ra còn có một số tính năng bổ sung một proxy có thể cung cấp :
 • Proxy có thể nén lưu lượng truy cập của bạn để tiết kiệm một số băng thông.
 • Proxy có thể cache các tập tin để cung cấp cho một tăng ít thời gian tải trang .
 • Proxy có thể dải quảng cáo từ các trang web trước khi chúng đến máy tính của bạn .
 • Proxy có thể chặn các trang web độc hại.
 • Và Proxy có thể được sử dụng không chỉ đối với các bộ lọc, nhưng cũng như một bộ lọc !

Tóm Tắt Lại  Việc Sử dụng một proxy chắc chắn có thể có lợi cho người sử dụng theo nhiều cách trong khi duyệt internet.

Theo How to geek

0 nhận xét:

Đăng nhận xét