Home » , » Cách ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot

Cách ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013 | 01:07

Cách ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot

Cách ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot. Cách ẩn hết các bài viết mới nhất mặc định của blogspot ngoài trang chủ. Ẩn bài viết ngoài trang chủ .

Việc ẩn bài viết ở trang chủ ta phải dùng một thủ thuật khác với thủ thuật ẩn widget, nếu dùng thủ thuật ẩn widget thì bài viết không được ẩn hoàn toàn. Vì thế mình sẽ dùng CSS kết hợp lệnh để ẩn nó.
Đây là thủ thuật đơn giả nên mình sẽ không post hình minh họa kết quả.

Cách ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot !

Trước tiên thực hiện bạn phải xác định id của widget "Bài đăng trên blog", thông thường nó đều có id là "Blog1".Với một số blog có thể khác. Các bạn xác định theo các bước bên dưới:

1- Đăng nhập (login) vào Blog
2- Vào Mẫu (Template)
3- Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed): => Tìm đoạn code sau :

<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'>

Sau đó ta vào: Mẫu -> chỉnh sửa HTML và dán code ngay bên dưới sau thẻ </b:skin>
<style>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
#Blog1 {
display:none;
visibility:hidden;
}
</b:if>
</style>

Chú ý phần chữ màu đỏ phải giống nhau .

Vậy là bạn đã ẩn bài viết mới nhất ngoài trang chủ blogspot !0 nhận xét:

Đăng nhận xét