Home » » Chỉnh màn hình cảm ứng trên Linux Mint 15

Chỉnh màn hình cảm ứng trên Linux Mint 15

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013 | 07:37

Tình hình là cài Linux Mint 15 lên Laptop Panasonic CF-19 mà cái cảm ứng màn hình chả có dùng được ,con trỏ nó chạy loạn xì ngầu . : ))
Cả ngày , rút cuộc cũng xong : Menu->Administrator->Synaptic Package Manager -> password ( root) vào -> gõ touchscreen -> search -> check->Apply -> ... xong reset -> được Calibrate Touchscreen => nhấp vào đó -> hiện ra cửa sổ -> chỉnh lại con trỏ của màn hình cảm ứng như ở Windows :p

Khi mở Calibrate lên chỉnh con trỏ, thì nó tạo ra đoạn mã ở Terminal:
Calibrating EVDEV driver for "Fujitsu Component USB Touch Panel" id=11
current calibration values (from XInput): min_x=282, max_x=3981 and min_y=71, max_y=3679

Doing dynamic recalibration:
Setting new calibration data: 275, 3983, 84, 3663


--> Making the calibration permanent <--
copy the snippet below into '/etc/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf'
Section "InputClass"
Identifier"calibration"
MatchProduct"Fujitsu Component USB Touch Panel"
Option"Calibration""275 3983 84 3663"
EndSection

Nếu ta không save đoạn mã này thì lần khởi độnng sau ta lại tiếp tục chỉnh -> phiền phức
Cách save : ta tìm đoạn mã sau và copy nó ( mỗi máy có toạ độ khác nha )
Section "InputClass"
Identifier"calibration"
MatchProduct"Fujitsu Component USB Touch Panel"
Option"Calibration""275 3983 84 3663"
EndSection
Mở Terminal lên gõ lệnh sau: " gksudo gedit /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-calibration.conf " -> hiện hộp tohaij nhập pass admin vào -> paste cái vừa copy trên -> save -> xong

0 nhận xét:

Đăng nhận xét