Home » » Quy định về mức xử phạt sử dụng còi xe vượt quá âm lượng

Quy định về mức xử phạt sử dụng còi xe vượt quá âm lượng

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013 | 21:56

Quy định về mức xử phạt sử dụng còi xe vượt quá âm lượng

Quy định về mức xử phạt sử dụng còi xe vượt quá âm lượng.Quy định về xử phạt sử dụng còi xe vượt quá âm lượng. Còi vượt quá âm lượng,còi quá to thì bị sử phạt bao nhiêu tiền . Mức sử phạt cho việc sử dụng còi xe vượt quá âm lượng. Còi xe vượt quá âm lượng thì sửu phạt như thế nào

Đọc thêm »

0 nhận xét:

Đăng nhận xét