Home » » Một cách khác để lấy Avatar của bạn chat

Một cách khác để lấy Avatar của bạn chat

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009 | 10:21

# Cách 1 các bạn có thể xem ở đây ( dùng Y!M Avatar Grabber ): Cách lấy Avatar của bạn chat
Nay tôi xin giới thiệu các bạn cách 2 :D
Nhập link sau vào trình duyệt : http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=ID&format=FORMAT
+ ID : thay bằng nick cần lấy avatar
+ FORMAT : thay bằng png, jpg, hoặc gif để chuyển định dạng của file ảnh thành format tương ứng ( nếu bạn không nhập hoặc nhập sai phần này thì sẽ chỉ hiện ra trang trắng ). Bạn nên nhập png, vì file avatar gốc của Y!M là format này.
Nếu muốn đơn giản hơn, các bạn có thể tạo một file .html có nội dung sau :
<script>
function grab() {
    id = document.getElementById("yahoo_id").value;
    document.getElementById("result").innerHTML = "<img src=‘http://img.msg.yahoo.com/avatar.php?yids=" + id + "&format=png’>";
    return false;
}
</script>
<h1>Y!M Avatar Grabber</h1>
<div><form onSubmit="return grab()">Yahoo! ID : <input id=‘yahoo_id’ type="text"> <input type=submit value="Grab it !"></form></div>
<div id="result"></div>
 
Bây giờ, mỗi khi muốn lấy avatar ai, bạn chỉ cần mở file đó lên, nhập nick vào và save avatar lại thôi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét