Home » » Đoạn code xem tivi trực tuyến

Đoạn code xem tivi trực tuyến

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Ba, 22 tháng 12, 2009 | 10:28

Chắc các bạn đã thấy rất nhiều trang web có chức năng cho phép xem tivi trực tuyến, có thể xem được rất nhiều kênh như VTV1, VTV2, VTV3, VTC, HTV…. thậm chí là có cả các kênh của nước ngoài. Vậy thì họ đã làm thế nào?
Rất đơn giản chỉ cần chèn đoạn code nhúng Windows Media Player vào và mở link chứa luồng của kênh tivi cần xem như đoạn code sau đây:
<object id="MediaPlayer" classid="CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95" codebase="http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=,1,52,701" standby="Loading Microsoft Windows Media Player components…" height="500" width="600">
type="application/x-oleobject" align="center">
<param name="FileName" value="rtsp://203.162.1.223:557/VTV3_08"></param>
<param name="ShowStatusBar" value="True"></param>
<param name="TransparentAtStart" value="true"></param>
<param name="AutoStart" value="true"></param>
<param name="AnimationatStart" value="false"></param>
<param name="ShowControls" value="false"></param>
<param name="autoSize" value="true"></param>
<param name="displaySize" value="0"></param>
<embed type="application/x-mplayer2"
pluginspage="http://www.microsoft.com/Windows/Downloads/Contents/Products/MediaPlayer/"
src="rtsp://203.162.1.223:557/VTV3_08"
name="MediaPlayer"
width="600px"
height="500px">

</embed>
</object>
 
Trong đó tham số srcFileName chỉ đến luồng kênh ti vi cần xem, minh họa ở trên là VTV3. Bạn có thể thử nghiệm bằng cách tạo ra 1 file htm hoặc html rồi chèn đoạn code đó vào, chạy file này, bạn sẽ thấy kênh VTV3 hiện ra trước mắt. Razzberry Bạn có thể chủ động thay đổi các tham số theo ý thích, tuy nhiên nếu bạn không rành thì cứ để mặc định, có thể thay đổi width height để phù hợp với vị trí đặt nó trong website.
Bạn có thể hãy download trực tiếp đoạn code ở đây. Green with Envy
Sau đây là link của một số kênh tham khảo:
 • VTV1: mms://210.245.126.153/VTV1/
 • VTV2: mms://210.245.126.153/VTV2/
 • VTV3: mms://210.245.126.153/VTV3/
 • VTV4: mms://www.vtc.com.vn/VTV4_2816
 • HTV7: mms://210.245.126.153/HTV7
 • HTV9: mms://www.vtc.com.vn/HTV9_2818
 • HTV: mms://203.162.1.181/HTV
 • VTC1: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC1_2101
 • VTC2: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC2_2102
 • VTC3: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC3_2103
 • VTC4: mms://www.vtc.com.vn:556/VTC4_2104
 • VTC5: mms://www.vtc.com.vn:557/VTC5_2105

0 nhận xét:

Đăng nhận xét