Home » » Chèn Google Translate vào blog

Chèn Google Translate vào blog

Written By nguyen ngoc hieu on Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2008 | 01:14

image Hiện nay Google Translate đã có hỗ trợ dịch từ các ngôn ngữ khác sang Tiếng Việt và ngược lại , mặc dù chưa được chính xác lắm , nhưng điều đó chứng tỏ Google đang bắt đầu quan tâm đến thị trường đầy tiềm năng là Việt Nam , nếu blog của bạn hoàn toàn bằng Tiếng Việt như blog của tôi thì bạn nên thêm một Widget là Google Translate để người nước ngoài có thể xem "sơ sơ" được nội dung blog của mình .

Vào Bố Cục > Phần Tử Trang > Thêm Tiện Ích > HTML/Javascript và past đoạn code phía dưới vào

<script src="http://www.gmodules.com/ig/ifr?url=http://www.google.com/ig/modules/translatemypage.xml&up_source_language=vi&w=160&h=60&title=&border=&output=js"></script>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét