Home » » Tạo một liên kết dạng drop down

Tạo một liên kết dạng drop down

Written By nguyen ngoc hieu on Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008 | 20:10

Tạo một liên kết dạng drop down sẽ làm cho blog của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều .

image

bạn hãy chép đoạn code phía dưới và sửa lại theo ý mình :

<select id="Select1"onchange="window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank');this.options[0].selected=true" style="width: 100%; " class="text_noresize" name="select">
<option selected="selected">Chọn một liên kết</option>
<option value='URL liên kết' > Ký tự đại diện cho liên kết</option>
</select>

0 nhận xét:

Đăng nhận xét